بایگانی‌های دانشگاه آزاد اسلامی - صبح ساباط
جریان تعلیم و تربیت در مدارس معارف سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد ۲۸ آبان ۱۴۰۲
معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

جریان تعلیم و تربیت در مدارس معارف سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد

معاون علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه جریان تربیتی صرفا وابسته به مدرسه نیست و با کثرتی به مقیاس خانواده، محیط اجتماعی و گروه همسالان روبرو است؛ تاکید کرد: از همین رو تربیت در مدارس سعادت باید رقیق، جاری و جامع باشد.

اهدای منزل شخصی در بافت تاریخی به دانشگاه آزاد اسلامی یزد ۲۷ آبان ۱۴۰۲

اهدای منزل شخصی در بافت تاریخی به دانشگاه آزاد اسلامی یزد

خیر یزدی زمین خود واقع در محله شیخداد را برای اهداف آموزش عالی کشور به دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد اهدا کرد.

امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد تسریع می شود ۳۰ مهر ۱۴۰۱

امور فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد تسریع می شود

رئیس مرکز سنجش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، در هشتاد و چهارمین نشست شورای تخصصی اداری دانشگاه آزاد استان یزد تسریع در انجام امور فارغ التحصیلی دانشجویان را در واحدهای دانشگاهی خواستار شد.