بایگانی‌های بانوان یزدی - صبح ساباط
کارگاه آموزش تمرینات معلق ویژه بانوان یزدی برگزار شد ۰۳ بهمن ۱۴۰۱

کارگاه آموزش تمرینات معلق ویژه بانوان یزدی برگزار شد

کارگاه آموزش تمرینات معلق با حضور جمعی از بانوان و مربیان یزدی در برگزار شد.