بایگانی‌های بازرسی - صبح ساباط
۷۰۰۰ بازرسی از سطح بازار استان یزد انجام شد ۱۹ بهمن ۱۴۰۰
طی ده ماهه سال جاری؛

۷۰۰۰ بازرسی از سطح بازار استان یزد انجام شد

مدیرکل اداره استاندارد استان یزددرهشتمین روز از دهه مبارک فجرانقلاب اسلامی گفت:طی 10 ماهه منتهی به دیماه گذشته 7000 بازرسی از سطح بازار استان یزدانجام شده است.