بایگانی‌های افزایش گشت های مشترک تعزیرات یزد - صبح ساباط
افزایش گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در استان یزد ۲۴ اسفند ۱۴۰۱

افزایش گشت های مشترک تعزیرات حکومتی در استان یزد

رئیس تعزیرات حکومتی یزد: طی این گشت ها، واحد‌های متخلف شناسایی و برای این واحد‌ها پرونده تخلفاتی (گرانفروشی، عدم ارائه فاکتور، عدم درج قیمت، تقلب، کم فروشی، عدم رعایت بهداشتی و ...) تشکیل می گردد.