بایگانی‌های اتش نشانی - صبح ساباط
اتمام ایستگاه آتشنشانی شهدای محمودآباد تا دو ماه آینده 10 شهریور 1399

اتمام ایستگاه آتشنشانی شهدای محمودآباد تا دو ماه آینده

معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد، از اتمام ایستگاه آتشنشانی محمودآباد در دو ماه آینده خبر داد.