بایگانی‌های آهن آلات - صبح ساباط
ایجاد اشتغال برای ۶۵۰ نفر در مجتمع فولاد اردکان 28 مرداد 1399
رئیس سازمان صمت استان یزد خبر داد:

ایجاد اشتغال برای ۶۵۰ نفر در مجتمع فولاد اردکان

علمدار یزدی گفت: مجتمع فولاد اردکان با سرمایه گذاری ده میلیارد ریال اشتغال ۶۵۰ نفر را فراهم کرده است.