بایگانی‌های آموزش مجازی - صبح ساباط
اجرای پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات 18 شهریور 1399

اجرای پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات

پروژه هوشمندسازی و اتصال مدارس استان یزد به شبکه ملی اطلاعات با مشارکت مخابرات منطقه یزد به صورت ۱۰۰ درصدی اجرا شد.