بایگانی‌های آفت - صبح ساباط
خسارت ۵ درصدی آفت مگس مدیترانه ای در یزد در سال گذشته 15 تیر 1399

خسارت ۵ درصدی آفت مگس مدیترانه ای در یزد در سال گذشته

به گزارش صبح ساباط، سید جمال سجادی پور با اشاره به اقدامات پیشگیرانه و عملیات مبارزه با آفت مگس ترانه ای در استان یزد گفت: آفت مدیترانه ای پس از ۳۷ سال در سال ۱۳۹۴ در استان یزد مشاهده شد و خسارت قابل توجهی به کشاورزان یزدی وارد آورد. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد […]