بایگانی‌های آزمون سمپاد - صبح ساباط
برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد نهم و دهم مردادماه 07 مرداد 1399
سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اعلام کرد؛

برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد نهم و دهم مردادماه

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از دریافت مجوز برای برگزاری آزمون ورودی مدارس سمپاد خبر داد.