بایگانی‌های آزادی 163 محکوم مالی غیر عمد - صبح ساباط
آزادی ۱۶۳ محکوم مالی غیر عمد در سال ۱۴۰۱ انجام شد ۱۴ فروردین ۱۴۰۲
با کمک خیرین وستاددیه استان؛

آزادی ۱۶۳ محکوم مالی غیر عمد در سال ۱۴۰۱ انجام شد

مدیر کل زندانهای یزد گفت: برای اصلاح چرخه و تربیت کامل نیاز به همراهی خانواده، زندان و اجتماع است که همگی در کنار هم به تکمیل این مهم کمک نموده که مهمترین قسمت آن خانواده است.

اجرای پویش های ستاد دیه استان باعث آزادی ۱۶۳ محکوم مالی غیر عمد درسال۱۴۰۱ شد ۰۸ فروردین ۱۴۰۲
مدیر ستاد دیه استان یزد خبر داد:

اجرای پویش های ستاد دیه استان باعث آزادی ۱۶۳ محکوم مالی غیر عمد درسال۱۴۰۱ شد

مدیرستاد دیه استان یزد گفت: از 163 نفر، تعداد 108 مدنفر محکوم مالی، تعداد 36 نفرمحکوم پرداخت مهریه، تعداد 15 نفر محکوم نفقه و 2 محکوم پرداخت دیه حادثه کار و 2 محکوم پرداخت دیه غیر عمد بودند.