بایگانی‌های آزاده - صبح ساباط
سید آمد ۲۹ مرداد ۱۴۰۲
یادداشت: به بهانه ۳۰ مرداد ماه سالروز بازگشت نخبه ای که از قضا آزاده هم هست!

سید آمد

در ۳۰ مرداد ۱۳۶۹ فرزند توانمند اندیمشک، و تعدادی از همرزمان وارد میهن شد.