بایگانی‌های آزادشهر - صبح ساباط
یادمان شهید گمنام آزادشهر رونمایی شد ۱۴ مهر ۱۴۰۲

یادمان شهید گمنام آزادشهر رونمایی شد

مدیر شهرداری منطقه چهار یزد از رونمائی یادمان شهید گمنام آزادشهر با هزینه هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خبر داد.