بایگانی‌های آرد و نان - صبح ساباط
جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان کشور برگزار شد ۰۵ اسفند ۱۴۰۲
جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان کشور برگزار شد جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان کشور به ریاست معاون امور اقتصادی وزیر کشور و اعضای این کارگروه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان کشور برگزار شد

جلسه کارگروه رصد و پایش وضعیت آرد و نان کشور به ریاست معاون امور اقتصادی وزیر کشور و اعضای این کارگروه به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.