بایگانی‌های آذربايجان غربی، - صبح ساباط
مرز، معادن، کشاورزی و گردشگری مهمترین مزیت های مهم توسعه آذربایجان غربی است ۳۰ آذر ۱۴۰۰
استاندار آذربایجان غربی:

مرز، معادن، کشاورزی و گردشگری مهمترین مزیت های مهم توسعه آذربایجان غربی است

استاندار آذربایجان غربی گفت: مرزهای طولانی و دارای ظرفیت تجارت با اروپا، معادن غنی و اکثرا غیرآهنی، توان قابل توجه در حوزه کشاورزی و تولیدات این بخش و همچنین گردشگری به ویژه توریسم درمانی از جمله این مزیت ها به شمار می رود که در صدد بارورکردن آنها هستیم.