بایگانی‌های آخرین قنات دهستان هرابرجان - صبح ساباط
آخرین قنات دهستان هرابرجان در حال احتضار ۰۴ مهر ۱۴۰۲

آخرین قنات دهستان هرابرجان در حال احتضار

آخرین قنات زنده دهستان هرابرجان در روستای رحمت آباد قرار دارد که با اغماض و تعلل مسئولان در حال مرگ است.