بایگانی‌های آب و فرونشست - صبح ساباط
آب و فرونشست؛ روایت استاندار اصفهان و دستورات وزیر کشور ۰۳ آبان ۱۴۰۲

آب و فرونشست؛ روایت استاندار اصفهان و دستورات وزیر کشور

سلسله نشست های بررسی تخصصی مسایل استان ها به ریاست وزیر کشور، این بار به اصفهان اختصاص یافت و درباره اقدامات انجام شده، مشکلات و نیازها و سرعت بخشی به ارتقای خدمت به مردم بحث و تبادل نظر شد؛ از جمله این مباحث، مربوط به حوزه آب و فرونشست زمین بود که وزیر کشور دستورات لازم را در همین نشست صادر کرد.