بایگانی‌های آب مساله حیاتی یزد - صبح ساباط
درآمد حاصل از معادن باید به مردم و مسائل استان یزد اختصاص یابد ۱۵ دی ۱۴۰۱
امام جمعه یزد:

درآمد حاصل از معادن باید به مردم و مسائل استان یزد اختصاص یابد

امام جمعه یزد گفت: معدن یک سرمایه طبیعی و ملی است و درآمد حاصل از آن باید به مردم و حل مسائل استان اختصاص یابد.