بایگانی‌های آب شرب روستاهای یزد - صبح ساباط
بهره مندی بیش از پنج هزار نفر جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب 29 مرداد 1399
همزمان با هفته دولت

بهره مندی بیش از پنج هزار نفر جمعیت روستایی استان یزد از آب شرب

مدیر عامل شرکت آبفای استان یزد گفت : همزمان با فرارسیدن هفته دولت ، بیش از پنج هزار نفر جمعیت روستایی از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند .