بایگانی‌های آبیاری نوین کم فشار - صبح ساباط
بهره برداری از سیستم آبیاری نوین کم فشار در شهرستان خاتم ۰۷ شهریور ۱۴۰۲
هفته دولت در شهرستان خاتم؛

بهره برداری از سیستم آبیاری نوین کم فشار در شهرستان خاتم

  با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری سیستم آبیاری نوین کم فشار در منطقه خوانسار مورد بهره برداری قرار گرفت.