بایگانی‌های آبفا - صبح ساباط
پیگیر تامین خط دوم آب استان یزد هستیم 21 مرداد 1399
امام جمعه یزد

پیگیر تامین خط دوم آب استان یزد هستیم

نماینده، ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد: مهمترین مشکل استان بحث آب است که پیگیری انتقال آن نباید محدود به برگزاری جلسه و نوشتن صورتجلسه شود.