بایگانی‌های آبفا یزد، - صبح ساباط
تقدیر مشاو وزیر نیرو از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفا یزد ۰۲ فروردین ۱۴۰۱

تقدیر مشاو وزیر نیرو از مدیر دفتر روابط عمومی شرکت آبفا یزد

مشاور وزیر ومدیرکل دفتر روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت نیرو ازدفتر روابط عمومی شرکت آبفا استان یزد تقدیر کرد.