بایگانی‌های آبشار عاطفه ها - صبح ساباط
کمک ۵۰ میلیون تومانی بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

کمک ۵۰ میلیون تومانی بنیاد خیریه آبشار عاطفه ها

بنیاد بین المللی خیریه آبشار عاطفه ها شعبه ایتام و سادات مبلغ 50 میلیون تومان را به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اهدا نمود.