بایگانی‌های آئین نخل برداری در اشکذر - صبح ساباط
بازدید ۳۵ میلیونی از برنامه های مختلف عزاداری استان یزد در محرم ۱۵ مرداد ۱۴۰۲

بازدید ۳۵ میلیونی از برنامه های مختلف عزاداری استان یزد در محرم

مدیرکل صداوسیمای مرکز یزد گفت: معاونت فضای مجازی در محرم امسال با رشد هفت درصدی نسبت به سال گذشته رکورد زد به گونه‌ای که طی این ایام ۳۵ میلیون بازدید کننده داشت.