بایگانی‌های ورزش شهرستان اشکذر - صبح ساباط
۳۰ مهر ۱۳۹۸

بادگیر‌های یزد بر باد می‌روند/ وقتی امارات با معماری ایران، نان گردشگری‌ چرب می‌کند

به گزارش  اشکذر خبر، نگین کویر ایران در گذر از کوچه های پر پیچ و خم تاریخ، با چشیدن سرد و گرم روزگار علاوه بر شهرت در دینداری و اخلاقمداری، عناوین ارزشمندی را به سینه دارد از پایتخت شهرهای پایدار جهان گرفته تا شهر مناره ها و گنبد ها، از شهر آتش و آفتاب گرفته […]