پس از پیگیری های جمعی از دوستداران محیط زیست و فعالین اجنماعی اشکذر سرو اشکذر در مسیر تجدید حیات قرار گرفت.

به گزارش صبح ساباط؛ پس از پیگیری های جمعی از دوستداران محیط زیست و فعالین اجنماعی اشکذر برای نجات سرو کهن سال اشکذر باغستانی کارشناس و گیاه شناسان خبره از تفت که موفق شده است تاکنون دو سر دیگر در سایر نقاط استان یزد نجات دهد؛ از این سرو کهن بازدید کرد.

وی ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده؛ دغدغه مندی دوستداران محیط زیست و آثار هویتی _ تاریخی اشکذر را ستود و گفت: اقداماتی ه تاکنون در راستای نجات این سرو انجام شده است؛ کارشناسی شده و طبق استانداردهای علمی بوده است.

در این بازدید که احسان دهقانی و حیدری از شهروندان و دوستداران این سرو نیز حضور داشتند؛ علی رغم سم پاشی این سرو نکاتی از جمله دلایل و چرائی مسیر افقی ریشه این درخت کهنسال مطرح شد.

خاطر نشان می گردد؛ بنابر تخمین باغستانی کارشناس کشاورزی عمر سرو اشکذر بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال می باشد که از جمله کهنسال ترین سروهای استان یزد محسوب می شود.
با تشکر از احسان دهقانی
سیدبمانعلی میردهقان

  • منبع خبر : اشکذر خبر