به منظور برگزاری هرچه باشکوهتر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری و ششمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا، مدیر مخابرات منطقه یزد به عضویت کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان یزد منصوب شد.   

به گزارش صبح ساباط به نقل از روابط عمومی مخابرات منطقه یزد، برهمین اساس و درحکمی از طرف محمد حسین زارع، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان،محمد رضا زارع  مدیر منطقه یزد به عنوان عضو کمیته مذکور منصوب شد.

رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان در بخشی از این حکم خطاب به مدیر مخابرات منطقه یزد آورده است:انتظار می رود با رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط به انتخابات و نیز همکاری و هماهنگی با سایر اعضای کمیته،نسبت به ایفای مسئولیت محوله برای برگزاری انتخابات سالم و حماسی اهتمام نمایید.