براساس گزارش مرکز آمار، بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹، یزد با نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصد در رده پنجمین استان با بالاترین نرخ بیکاری قرار گرفته است.

به گزارش صبح ساباط، بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار کشور نرخ بیکاری استان یزد در فصل زمستان سال گذشته درصد ۱۳.۵ اعلام‌شده است که با افزایش ۱.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در رتبه پنجم کشور با بالاترین نرخ بیکاری قرارگرفته است.

طبق این گزارش، نسبت اشتغال استان یزد در این فصل به ۴۲.۸ درصد رسیده که در مقایسه با زمستان سال ۹۸ حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است به‌عبارت‌دیگر ۴۲.۸ درصد از جمعیتِ در سن کار استان یزد شاغل بوده‌اند.

همچنین مشارکت اقتصادی یزدی‌ها در زمستان سال۹۹، ۴۹.۵ درصد اعلام‌شده است که نسبت به زمستان سال ۹۸، با افزایش ۳.۹ درصدی مواجه بوده است درواقع آمار‌ها حاکی از آن است که جمعیت افراد فعال یعنی کسانی که یا شغل دارند یا در جستجوی شغل هستند نسبت به زمستان سال قبل افزایش یافته است.

نرخ بیکاری کل کشور در زمستان سال گذشته ۹.۷ اعلام شده است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ۱۳۹۸)، ۰.۹ درصد کاهش‌یافته این در حالی است که نرخ بیکاری استان یزد ۳.۸ درصد بالاتر از نرخ کشوری است.

بررسی نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در زمستان ۹۹، استان یزد با نرخ بیکاری ۱۳.۵ درصد بعد از استان‌های کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و هرمزگان، بالاترین نرخ بیکاری را در کشور به خود اختصاص داده است.

همچنین مقایسه نرخ بیکاری در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که در فصل زمستان سال۹۹، نرخ بیکاری در ۱۲ استان دورقمی بوده که استان یزد یکی از آنهاست و ۱۹ استان نیز نرخ بیکاری تک‌رقمی را تجربه کرده‌اند.

نرخ بیکاری ۲۰ استان در زمستان سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خود، روندی کاهشی داشته؛ اما روند نرخ بیکاری در ۱۱ استان افزایشی بوده است که در این میان، یزد با ۱.۹ درصد افزایش، چهارمین استان با بیشترین افزایش نرخ بیکاری بوده است.

بر اساس این گزارش، استان مرکزی با ۶.۸ درصد کمترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است و پس ازآن استان‌های تهران و خراسان رضوی با نرخ بیکاری ۷ درصد در رتبه‌های بعدی کمترین نرخ بیکاری قرار دارند و در مقابل استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی به ترتیب با نرخ بیکاری ۱۸.۸، ۱۸و ۱۴.۷ درصد در صدر استان‌های دارای بیشترین نرخ بیکاری قرارگرفته‌اند.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد