ساده انگاری، زنگ خطر را برای موج بعدی کرونا به صدا درآورده است.

به گزارش صبح ساباط، سرپرست شبکه بهداشت ودرمان مهریز گفت:تغییر وضعیت رنگ کرونایی در شهرستان مهریز زنگ خطر موج چهارم این بیماری را در شهرستان مهریز به صدا در آورده و این هشدار جدی است.

دکتر پورمازار افزود:این تبدیل وضعیت‌ها زنگ هشداری برای ورود به موج چهارم کرونا است و ضروری است کماکان دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله کاهش تجمعات، کاهش ترددها، رعایت فاصله‌گذاری، رعایت نظافت شخصی را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: به هیچ عنوان از بیماری کرونا عبور نکرده ایم و مردم باید بیش از پیش نکات بهداشت فردی و عمومی را رعایت کنند که در این راستا اجرای طرح فاصله گذاری هوشمند اقدامی مهم در پیشگیری از افزایش تلفات ناشی از بیماری است.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد