در پی سفر مدیر مخابرات منطقه یز به اردکان،وضعیت ارتباطی روستاهای بخش خرانق این شهرستان بررسی شد.   

به گزارش صبح ساباط، در این سفر که رئیس اداره مخابرات اردکان و بخشدار خرانق نیز مدیر مخابرات منطقه یزد را همراهی می کردند،ضمن بازدید از دفتر کارگزار روستایی حاجی آباد زرین و شهرک در حال ساخت این روستا،میزان پوشش دهی تلفن همراه این منطقه بررسی شد.

جمع وری UHF  تک کاناله روستای حسین آباد و نصب تقویت کننده موبایل،افزایش ظرفیت اینترنت مزرعه میرها و افزایش ظرفیت تلفن خانگی روستای نفیس آباد از جمله مواردی بود که در این سفر بازدید و مرتفع نمودن مسائل ارتباطی این روستاها در دستور کار مخابرات منطقه یزد قرار گرفت.

گفتنی است این سفر ۱۲ ساعته با بازدید از توسعه شبکه کابل روستای خرانق به پایان رسید.