رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری استان هدف راه اندازی مرکز فوریت‌های سازمان صمت است.
به گزارش صبح ساباط، مرکز شبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مطالبات صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاری استان یزد در مراسمی با حضور استاندار و جمعی از مسئولان افتتاح شد.
دکتر طالبی در مراسم افتتاح مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری استان، عنوان کرد: مرکز فوریت ها می‌تواند در کنار فعالیت های ستاد تسهیل، به گسترش حجم و زمان خدمت دهی به تولید کنندگان و سرمایه گذاران کمک کند.
وی با بیان اینکه اهتمام به رفع موانع تولید همواره در دستگاه ها وجود داشته عنوان کرد: نمود این اهتمام را می‌توان در جایگاه برتر استان در مسائل مختلف این حوزه از جمله جایگاه دوم یزد در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشاهده کرد.
استاندار با اشاره به درصد بالای مصوبات اجرایی شده در کارگروه تسهیل استان عنوان کرد : این موضوع نشان از پیگیری مناسب تصمیمات اتخاذ شده از سوی دستگاه های ذیربط دارد.
دکتر طالبی افزایش سطح پاسخگویی به سرمایه گذاران و تولید کنندگان در استان را امری ضروری برشمرد و افزود: امیدواریم با افزایش اعتمادی که این مرکز در سرمایه داران ایجاد می‌کند، شاهد تشویق تولید کنندگان و سرمایه داران در اجرای طرح های جدید در استان باشیم.
وی در انتها ابراز امیدواری کرد با ساختار ایجاد شده شاهد انجام هماهنگی های بیشتر بین دستگاه ها برای کاهش روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و بروکراسی اداری باشیم.