رئیس مرکز آمار ایران از معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد به عنوان معاونت برتر در اجرای مطلوب طرح‌های آمارگیری درکشور قدردانی کرد.

به گزارش صبح ساباط؛ جواد حسین زاده رییس مرکز آمار ایران از معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد به عنوان معاونت برتر در اجرای مطلوب طرح های آمارگیری درکشور قدردانی کرد.

حسین زاده به مناسبت فرارسیدن روز آمار و برنامه ریزی؛ طی مراسم ویدئو کنفرانسی از معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی این استان در فعالیت‌ر سه ددهای مشترک با مرکز آمار ایران و کسب رتبه برتر در اجرای مطلوب طرح های آمارگیری قدردانی کرد.

اجرای طرح های شاخص قیمت برای تعیین نرخ تورم، نیروی کار برای تعیین نرخ بیکاری، فهرست برداری پایه، بررسی گذران وقت،حساب های منطقه ای، رفتار خانوارها، صنعت، معدن، کشاورزی،حمل و نقل، تهیه و انتشار شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، تهیه و انتشار در دعای آماری از جمله مهمترین فعالیتهای معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برو و نامه ريزي استان می باشد. ممنون د