مخابرات منطقه یزد در ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 99 در شاخص دیتای تجاری شرکت مخابرات ایران حایز رتبه نخست کشوری شد. 

به گزارش صبح ساباط، بر اساس ارزیابی کمیته راهبرد و توسعه کسب و کار شرکت مخابرات ایران در خصوص ارزیابی شاخص دایری سرویس دیتای تجاری (G.) و VDSL ، مخابرات منطقه یزد  توانست در بین ۳۱ استان ،رتبه  نخست کشوری را به خود اختصاص دهد.

شایان ذکر است در این ارزیابی ، استان یزد توانست با کسب درصد تحقق ۲۸/۹۹ در شاخص دایری دیتای تجاری ، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد و مناطق هرمزگان و فارس  به ترتیب در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند.

سرویس دیتای تجاری شامل سرویس های اینترنت اختصاصی نامحدود(dedicated)، اینترنت حجمی ، اینترانت، ارتباط نقطه به چند نقطه (ptmp) ، شبکه محلی (vlan) ،  mpls  و شبکه امن بانکی (نورونتا) می باشد و توسط اداره فروش تجاری استان بر بستر سیم مسی، فیبرنوری و وایرلس واگذار می گردد.