رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد: ماموران پلیس اماکن به همراه نماینده‌های ادارات صمت و جهاد کشاورزی از سه واحد صنفی؛ بازدید و ۳۴ قوطی سموم کشاورزی خارجی قاچاق را کشف کردند.

به گزارش صبح ساباط؛ سرهنگ رسائی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد اظهار داشت: ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات استان یزد در پی اشراف اطلاعاتی و اقدامات گسترده خود از فعالیت غیر قانونی چند واحد صنفی در خصوص تهیه و توزیع سموم کشاورزی قاچاق مطلع شدند.

وی گفت: ماموران پلیس اماکن به همراه نماینده‌های ادارات صمت و جهاد کشاورزی از سه واحد صنفی مربوطه بازدید به عمل آورده و ۳۴ قوطی سموم کشاورزی خارجی قاچاق را کشف کردند.
رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان یزد اظهار داشت: در این راستا پرونده تشکیل و به مراجع قانونی، تحویل داده شد.