رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از صدور هزار و ۷۲۷ جواز تاسیس واحد صنعتی طی سال جاری در استان یزد خبر داد.

به گزارش صبح ساباط، محمدرضا علمدار یزدی با اشاره به صدور هزار و ۷۲۷ جواز تاسیس صنعتی طی سال جاری در استان یزد اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها، بالغ بر ۲۰۴ هزار و ۴۷۱ فقره برآورد شده است.

وی عنوان کرد: تعداد مجوزهای طرح های صنعتی صادره استان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۹ درصد و پیش بینی سرمایه گذاری، ۲۸۳ درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: اشتغال مجوزهای صنعتی صادره در این مدت ۳۲ هزار و ۷۲۶ نفر پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.

محمدرضا علمدار یزدی در گفتگو با مهر با اشاره به صدور هزار و ۷۲۷ جواز تاسیس صنعتی طی سال جاری در استان یزد اظهار داشت: میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای اجرای این طرح ها، بالغ بر ۲۰۴ هزار و ۴۷۱ فقره برآورد شده است.

وی عنوان کرد: تعداد مجوزهای طرح های صنعتی صادره استان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۲۹ درصد و پیش بینی سرمایه گذاری، ۲۸۳ درصد رشد را نشان می دهد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: اشتغال مجوزهای صنعتی صادره در این مدت ۳۲ هزار و ۷۲۶ نفر پیش بینی شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۵ درصدی داشته است.

  • منبع خبر : مهر یزد