با ابلاغ استاندار یزد، حمید عزیزیان شریف آباد به سمت مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری منصوب شد.

به گزارش صبح ساباط،، در متن حکم محمدعلی طالبی استاندار یزد خطاب به مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آمده است:

 

با عنایت به پیشنهاد معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری و نظر به سوابق و تجربیات ارزنده جنابعالی و بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده به موجب این ابلاغ به سمت “مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری” منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از نیرو‌های توانمند و تعامل سازنده با دستگاه‌های اجرایی استان، همت خویش را در جهت ایفای دقیق وظایف و مسئولیت‌های محوله بر اساس سیاست‌ها و خط مشی دولت تدبیر و امید به کار گیرید.