تفاهم نامه ساخت مرکز جامع سلامت نعیم آباد یزد و معاونت بهداشتی مدانشگاه علوم پزشکی یزد به امضا رسید.

به گزارش صبح ساباط، در این جلسه که معاون امور بهداشتی،معاون امور پشتیبانی، و مسئولین امور خیرین دانشگاه حضور داشتند از خیر این مرکز تجلیل شد.

دکتر دهقانی   ارتقاء سطح بهداشتی و درمانی بیماران و مراجعین و نیاز مبرم جامعه در این عرصه دانست و  گفت : کسی که قدم خیر بر می دارد و به مخلوقات خداوند کمک می کند هم دیگران را از آن نعمت بهره مند می سازد هم خود داری مقامی والا در نزد خدا وند خواهد داشت.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد تصریح کرد :  مرکز خدمات جامع سلامت نعیم آباد با زیر بنا ۱۶۰۰ متر مربع و با اعتبارات دولتی در مراحل سازه و زیر ساخت شروع به فعالیت نموده که با حضور خیر عالی قدر مراحل تکمیلی و نهایی خود را به پایان خواهد رسانید.

گفتنی است این مرکز به همت خیر نیک اندیش جناب آقای محمد باقر بید مشکی ساخته خواهد شد.