نماینده یزد و اشکذر گفت: طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی به طور ماهیانه در مجلس بررسی می شود.

به گزارش صبح ساباط، محمدصالح جوکار نماینده یزد و اشکذر در گفتگو با یزدرسا در خصوص طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی به طورت ماهیانه اظهار کرد: در صورت تصویب طرح الزام دولت به پرداخت یارانه برای تامین کالا‌های اساسی، ۲۰ میلیون نفر ماهیانه ۱۲۰ هزار تومان و ۴۰ میلیون نفر نیز ماهیانه ۶۰ هزار تومان به صورت کارت دیجیتالی دریافت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه در صورت تصویب این کمک معیشتی به ۵ دهک پایین جامعه تعلق خواهد گرفت افزود: در این طرح پیش بینی شده وزارت صمت مجموعه ای از کالاهای ارزان را هم برای استفاده این کارت های دیجیتال فراهم کند که احتمالا در فروشگاه های خاص عرضه می شود.

جوکار در خصوص طرح یارانه بنزین نیز گفت: این طرح هم در دستور کار مجلس همچنان قرار دارد و هنوز نوبتش نشده است و یک طرح دوفوریتی بابت مسکن هم به کمیسیون عمران مجلس اراسل شده و در حال پیگیری و بررسی است و اگر این طرح هم تصویب شود ضمن تامین مسکن جوانان، رونق کسب و کار و بازار ساخت ساز را هم به دنبال دارد.