داروخانه شبانه روزی شهید دکتر چمران به دلیل انبار گردانی از روزهای ۲۷ تا ۳۱شهریور ماه تعطیل است و تحویل نسخ خاص در این ایام انجام نمی شود.
به گزارش صبح ساباط- سرپرست داروخانه چمران یزد گفت : داروخانه شبانه روزی  شهید دکتر چمران به دلیل انبار گردانی از روزهای ۲۷ تا ۳۱ شهریور ماه تعطیل است و تحویل نسخ خاص در این ایام انجام نمی شود. دکتر نبی ادامه داد: بیماران که نیاز به تهیه دارو های خاص دارند قبل از تاریخ ذکر شده برای تهیه داروهای خود به داروخانه مراجعه کنند .

سرپرست داروخانه چمران یزد خاطر نشان کرد: در تاریخ انبارگردانی داروخانه هلال احمر پشتیبانی دارویی بیماران را انجام می دهد.