جشنواره شهيد رجايي در سال ۱۳۹۹ در حالي با معرفي دستگاههاي برتر به كار خود پايان داد كه اين جشنواره در سال ۱۳۹۹ با تفاوت هاي نسبت به سالهاي گذشته همراه بود.

به گزارش صبح ساباط، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد با اشاره به پايان فرايند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي استان يزد گفت :عملكرد ۵۳ دستگاه در چارچوب ۷ محور شاخص هاي عمومي و نيز شاخص اختصاصي مورد بررسي قرار گرفت و اين نتايج در دومين جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان به رياست استاندار و با حضور اعضاء به تصويب رسيد.
سيد مجتبي حسيني پور گفت: فرايند ارزيابي عملكرد دستگاههاي اجرايي به دليل شيوع ويروس كرونا با تاخير يك ماهه همراه شد اما با تلاش هاي صورت گرفته و اتمام فرايند ارزيابي از ۱۲ دستگاه اجرايي برتر استان تقدير گرديد.
وي در تشريح ويژگي هاي متفاوت جشنواره در سال ۹۹ افزود :در جشنواره شهيد رجايي و براي اولين بار درسطح استانها جايزه دولت الكترونيك به دستگاه برتر يعني اداره كل پزشكي قانوني استان اهدا شد.
وي گفت: بعد از انتشار فراخوان جايزه دولت الكترونيك تعداد ۱۴ دستگاه  فعال در اين زمينه، به طور داوطلبانه مستندات خود را بر اساس دستورالعمل به دبيرخانه جشنواره شهيد رجايي در استان ارسال نمودند.
وي گفت كار ارزيابي مستندات جايزه دولت الكترونيك با حضور نمايندگاني از استانداري يزد ، اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات ، مركز مديريت راهبردي افتا (امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات ) و براساس شاخص ها و شيوه نامه اعلام شده در محل اين سازمان انجام شد.
وي خاطرنشان ساخت: عملكرد اداره كل پزشكي قانوني استان در زمينه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي توسعه دولت الكترونيك ، بويژه در زمينه به اشتراك گذاري اطلاعات بين دستگاهها و براي ارائه خدمت بهتر به ذينفعان قابل توجه است.
دبير شوراي راهبري توسعه مديريت استان برقراري ارتباط الكترونيكي با دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي و اشتراك‌گذاري داده‌هاي پرونده‌هاي بيمارستاني ،برقراري ارتباط الكترونيكي با سازمان ناجا و ارسال و دريافت الكترونيكي مكاتبات با مراكز كوپ ناجا با پوشش ۹۰ درصدي كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها و اتصال با سامانه الكترونيكي تجميع گرافي‌هاي بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي و مشاهده آنلاين عكس برداري‌هاي مراجعين را از اقدامات به عمل آمده در اين راستا دانست.
حسيني پور افزود:از سه دستگاه برتر نيز كه داراي اقدامات برجسته در راستاي اولويت‌هاي توسعه‌اي استان نظير اقتصاد دانش بنيان ،حكمراني خوب ، جهش توليد ،توسعه مبتني بر فناوري و نوآوري بوده اند؛ تقدير گرديد.
حسيني پور اين دستگاهها را اداره كل راه آهن ، اداره كل حفاظت محيط زيست و اداره كل امور مالياتي عنوان نمود
دبير شوراي برنامه ريزي و توسعه استان بهره‌برداري و اجراي عمليات احداث ۲۰۸ كيلومتر خط ريلي استان، تاسيس اولين شركت حمل و نقل ريلي حوزه بار و مسافر در استان ،الزام واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني استان يزد به ايجاد واحد HSE و بكارگيري نيروي متخصص محيط زيست در كارخانه ،جلب مشاركت در حفاظت و مديريت حيات وحش و زيستگاه‌هاي استان يزد ،برون سپاري اخذ ماليات نقل و انتقال املاك به دفاتر اسناد رسمي ،قطعي سازي تبصره  ۱۰۰ را از اقدامات قبال توجه اين دستگاهها عنوان كرد.
وي گفت بنا به پيشنهاد دبيرخانه جشنواره شهيد رجايي و تصويب شوراي راهبري توسعه مديريت استان “تنديس ويژه جشنواره در سال ۱۳۹۹” بابت تلاش‌هاي موثر در راستاي مبارزه با شيوع ويروس كرونا و تامين سلامت و بهداشت عمومي استان به دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد اهداء شد.