مدیر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت : کمبود برخی دارو‌ها در یک مقطع خاص وجود داشت، اما هم اکنون کمبودی در زمینه این دارو‌ها وجود ندارد.

به گزارش صبح ساباط، دکتر حیدری افزود: انسولین یک داروی وارداتی است و به صورت ماهانه برای کل کشور تامین می‌شود. توزیع آن همچنان به صورت ماهانه بوده و به این شیوه از سوی شرکت‌ها توزیع می‌شود.

وی افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد مشکل چندانی درباره انسولین نداشته و به صورت ماهانه توزیع خواهد شد.

مدیر امور دارویی دانشگاه علوم پزشکی درباره کمبود داروی نوتروپیل گفت: نوتروپیل یک داروی خارجی است که معادل باکیفیت ایرانی آن در بازار وجود دارد. سیاست کلی نیز بر استوار است که از دارو‌هایی ایرانی که معادلی برای داروی خارجی است، استفاده شود.

حیدری از حل مشکل کمبود برخی دارو‌های قلب خبر داد و تأکید کرد: یک محدودیت مقطعی ناشی از افزایش قیمت دارو و افزایش قیمت ارز برای این دارو‌ها داشتیم که هم اکنون جبران شده و در این زمینه نیز مشکلی نداریم.

  • منبع خبر : خبرگزاری صداوسیما