رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان یزد گفت: برگزاری کنگره با برنامه‌های پیش بینی شده یک خاطره ماندگار از شأن و جایگاه شهدا را به جای خواهد گذاشت.

به گزارش صبح ساباط، محمدعلی طالبی رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان یزد در نشست نشست کمیته‌های کنگره ملی ۴ هزار شهید استان،گفت: کمیته‌های مختلف کنگره ملی شهدای استان فعالیت‌های چند ماه گذشته خود و برنامه‌های آینده را ارائه دادند.

او افزود: خوشبختانه در فعالیت کنگره و کمیته‌های زیرمجموعه تحرک و پویایی وجود دارد و با وجود انگیزه‌ای که در اعضای کمیته‌های مختلف بوده منجر به تدوین برنامه‌های خیلی خوب شده است.

طالبی ادامه داد: کنگره شهدای استان کنگره متفاوتی به لحاظ پوشش برنامه‌های مختلف در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، عمرانی و فرهنگی است که قطعا برگزاری کنگره با برنامه‌های پیش بینی شده یک خاطره ماندگار از شان و جایگاه شهدا را به جای خواهد گذاشت و ما کنگره‌ای متفاوت نسبت به برنامه‌های گذشته در استان شاهد خواهیم بود.

رئیس ستاد کنگره ملی شهدای استان یزد افزود: با توجه به وجود بیماری کرونا در جامعه بدون توجه به مشکلات و محدودیت‌ها برنامه ریزی‌های خود را برای برگزاری کنگره با تشکیل کمیته‌ها و تعیین وظایف داریم.

او اضافه کرد: اگر شرایط جامعه و بیماری اجازه داد برنامه اصلی کنگره برگزار می‌کنیم و در غیر این صورت برنامه اصلی با تاخیر برگزار خواهد شد.

طالبی گفت: برنامه‌های زیادی داریم که منطبق بر شرایط این بیماری قابلیت اجرایی دارد و بیشترین برنامه کنگره چاپ و انتشار است و برنامه‌های عمرانی زیادی در جامعه و روستا‌ها خواهیم داشت.

نشست کمیته‌های کنگره ملی ۴ هزار شهید استان دارالعباده و دارالعلم یزد با حضور اعضای کمیته‌ها برگزار و هریک از اعضا به بیان برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه‌ی خود به منظور کنگره پرداختند.

  • منبع خبر : باشگاه خبرنگاران