سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از قرار گرفتن هشت شهرستان استان در وضعيت قرمز خبر داد.
به گزارش صبح ساباط، دکتر سلمانی گفت: در حال حاضر ۲۷۰ بیمار مشکوک به كرونا در بيمارستان هاي استان بستري هستند كه از اين تعداد ۶۹ نفر در بخش مراقبت هاي ويژه تحت درمان قرار گرفته اند.
وي ادامه داد: از ابتداي همه گيري كوويد ۱۹، ابتلاي پنج هزار و ۲۹۰ بيمار به كرونا در استان قطعي اعلام شده است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشكي يزد با اشاره به وضعيت شهرستان هاي استان افزود:  در حال حاضر شهرستان هاي اشكذر و اردكان زرد و ساير شهرستان هاي استان قرمز اعلام شده است.

دکتر سلمانی تاکید کرد: شهروندان از حضور در اجتماعات جدا خودداری كرده و در صورت حضور  استفاده از ماسك و فاصله گذاري اجتماعي را رعايت كنند.