رئیس دادگستری شهرستان میبد گفت: در راستای برخورد با پدیده زمین خواری از 37 هزار متر مربع از اراضی ملی این شهرستان رفع تصرف شد.
به گزارش صبح ساباط، علیرضا حسین بیگی با اشاره به عزم دستگاه قضا در مقابله با پدیده شوم زمین خواری در دوران تحول گفت: در همین راستا با همکاری اداره مسکن و شهرسازی نسبت به رفع تصرف ۳۷ هزار مربع از اراضی دولتی در اطراف روستاهای واقع در حریم شهر میبد اقدام شد.
وی تصریح کرد: ارزش ریالی زمین های رفع تصرف شده حدود  ۳میلیارد  و هفتصد میلیون ریال می باشد که به بیت المال بازگشت داده شد.
حسین بیگی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون نسبت به پدیده زمین خواری به شدت اقدام شده است افزود: تاکنون بیش از ۸۱ هزار و ۱۴۰ متر مربع از ارضای ملی رفع تصرف شده است
رئیس دادگستری شهرستان میبد اضافه کرد: ارزش ریالی اراضی رفع تصرف شده از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۱۶۳میلیارد بوده است.
  • منبع خبر : یزدرسا