در استان یزد که به نام حسینیه ایران شهرت یافته همواره شعور حسینی در عزاداری مردمانش متبلور بوده است و شاهد این ادعا موضع گیری هیئات عزاداری این استان مبنی بر صرف برخی از هزینه های این مراسمات برای آزادی زندانیان و محکومان مالی، تهیه بسته های معیشتی و... است.

صبح ساباط؛ علی مشیری نیا؛ پیدایش کرونا تغییرات گسترده ای در زندگی بشر در سراسر عالم ایجاد کرده است. شاید بتوان ادعا کرد که ایجاد تغییرات اساسی در روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی در حوزه های مختلف فرهنگی یکی از اساسی ترین تاثیراتی است تاکنون کرونا ویروس بر زندگی بشر گذاشته است. علی رغم کم سابقه و گستردگی؛ این تغییرات همه شمول هم بوده است؛ به طوریکه بسیاری از آداب، رسوم و سننی که شئون زندگی را شکل میدادند و ریشه در دین، باورهای دینی و اعتقادات مذهبی نیز تحت تاثیر این ویروس قرار گرفته است.

یکی از این مناسبت ها عزاداری سالار شهیدان است که علی رغم تاکید ائمه اطهار و اولیای خدا و نیز علما و بزرگان مکتب تشیع مبنی بر زنده نگه داشتن مصائب حضرت اباعبدالله امسال و با وجود ویروس کرونا به حاشیه رفته است. آئین، مراسم و عملی که در باب ثواب آن به صورت متعدد و متواتر احادیث ناب و اصل وجود دارد و بر هیچکس پوشیده نیست. اما امسال و به لحاظ وضعیت موجود از برگزاری این آئین و مراسم به شکل سال های قبل عملی نیست.

بر غم آنچه گفته شد اما؛ باب کار خیر، نیک و ثواب بسته نبوده و نیست. گرچه در رابطه با عزاداری سالار شهیدان احادیثی چون واجب بودن بهشت بر عزاداران سید و سالار شهیدان روایت شده  است؛ اما در نظر داشته باشیم؛ آنچه مبنای مبارزه و قیام سید الشهداء (ع) قرار داشته و دارد حکم خدا، سفارشات نبی مکرم اسلام و مردم بوده است. فارغ از حکم خدا و سفارش حضرت رسول الله (ص) که البته در آنجا نیز رگه هایی از خیرخواهی برای مردم را میتوان یافت؛ دغدغه زندگی مردم چه از حیث مادی و از چه از حیث معنوی برای امام حسین (ع) مهم بوده است و همین امر که مبتنی بر روح آزادی خواهی بوده است؛ منجر به این شده است تا آن وجود نازنین در بین سایر ادیان، مذاهب و فرق نیز از جایگاهی رفیع برخوردار باشد.

جایگاه رفیع امام حسین (ع) زمینه ای را فراهم آورد تا ذیل مراسم عزاداری در پناه شور حسینی برای آن وجود نورانی علمای دین به تبلغ احکام دین و شریعت پرداخته و سیره و فرهنگ ناب محمدی و علوی را ترویج دهند و رواج این فرهنگ؛ شعور حسینی را خلق کرد و البته گویا محقق شدن مهمات شعور حسینی به کمک دوباره شور حسینی نیازمند است.

در استان یزد که به نام حسینیه ایران مشهور شده است از قدیم تاکنون برای حسین بن علی (ع) مراسم روضه خوانی منعقد میگردد و این امر مختص به ایام ماه محرم نبوده و نیست؛ این مهم منجر  به ارتقاء شعور حسینی نسبت به سایر استان های کشور شده است. به طوریکه گوشه ای از آن را در موضع گیری هیئات عزاداری این استان مبنی بر عدم برگزاری مراسم عزاداری و هزینه مخارج این مراسم در راه آزادی زندانیان و محکومان مالی، تهیه بسته های معیشتی و… مشاهده نمودیم.

اما ضمن ابراز خرسندی، تقدیر و تشکر از بانیان این رویداد نیک ذکر چند نکته لازم است:

اولا: حال که قرار است شور حسینی به خدمت شعور حسینی بیاید؛ مرجعی با هدف مدیریت و هدایت منابع مالی مشخص شود تا با موازی کاری در اجرای امور و یکنواختی نوع خدمات مواجه نشویم. به طور مثال اگر قرار است تهیه بسته های حمایتی در ردستور کار قرار بگیرد؛ تهیه بسته های حمایتی فرهنگی و بهداشتی را نیز در دستور کار قرار بگیرد.

دوم اینکه: ترجیحا هزینه مراسم را در راه آزادسازی زندانیان جرائم مالی غیر عمد مصروف گردد. با نگاه به فلسفه قیام سید الشهدا (ع)؛ رهائی انسان ها از هر قید و بندی برجسته تر از سایر موضوعات است و چه بهتر اینکه هزینه نذورات را نیز در راه دغدغه سالار شهیدان و آزادی زندانیان هزینه گردد.

سوم اینکه: مجمع خیرین استان میتواند به عنوان مرجع در این شرایط حساس تشکیل و با انجام نیازسنجی در موضوعات مختلف مسیر اینگونه اقدامات را در موقعیت های زمانی و مناسبت های مختلفی که پیش رو خواهیم داشت را طرح ریزی و برای آینده برنامه ریزی نماید.

کلام آخر اینکه:

با وجود اینکه شور و شعور حسینی از هم جدا نیستند؛ این دو مهم  در کنار هم میتوانند رسیدن به هدفی که سید و سالار شهیدان بخاطر آن از جان، مال و فرزندان خود گذشت و آنها را فدا کرد؛ میسر سازد و همانا رضایت پروردگار عالمیان را که تنها کلید واژه آن وجود نورانی در لحظات سخت عصر روز عاشورا بود را نیز جلب نمود.

  • نویسنده : علی مشیری