مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد از صدور حکم قطعی به عرضه 16000کیلوگرم سویا احتکار شده خبر داد.
به گزارش صبح ساباط، علی اکبر مختاری سرپرست تعزیرات حکومتی استان یزد گفت: پرونده ۱۶۰۰۰کیلوگرم سویای احتکار شده با گزارش سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان پرونده تخلف آن تشکیل شد.

وی اظهار داشت: در بررسی های انجام شده مشخص شد که متخلف تاکنون هیچگونه اعلام موجودی در خصوص ذخیره سازی کالا برای ثبت در سامانه انبارها و فروش در شبکه تعیینی نداشته و از همین رو تخلف محرز اعلام و متخلف به عرضه کالاهای مکشوفه و پرداخت مبلغ ۷۶۸ میلیون ریال جریمه نقدی نیز محکوم شد.

  • منبع خبر : یزدرسا