مخابرات منطقه یزد در حوزه نگهداری سایت های شبکه ارتباطات سیار و بهینه سازی شبکه تلفن همراه توانست رتبه های نخست را به خود اختصاص دهد.

به گزارش صبح ساباط، طبق ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت ارتباطات سیار، مخابرات منطقه یزد در فصول پاییز، زمستان۹۸ و بهار سال ۹۹ در بخش ارزیابی نگهداری سایت ها رتبه نخست را کسب کرد.

بر اساس همین ارزیابی، اقدامات انجام شده در بخش بهینه سازی شبکه تلفن همراه نیز منجر به کسب رتبه نخست مخابرات منطقه یزد در دوره سه ماهه اول سال ۹۹شد.

گفتنی است پس از مخابرات منطقه یزد استانهای مرکزی، اصفهان و سمنان در جایگاه بعدی قرار گرفتند.

  • منبع خبر : روابط عمومی مخابرات منطقه یزد