سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد از ابتلاي قطعي ۳۹ نفر از نيروهاي شاغل در حوزه بهداشت به بيماري کوويد ۱۹ خبر داد.
به گزارش صبح ساباط، دکتر سلمانی گفت: در این روز‌هاي بحراني، کادر بهداشت استان يزد در خط مقدم مقابله با کرونا به صورت شبانه روزي در حال خدمت رساني به شهروندان هستند و به خوبي توانسته اند وظيفه خود را انجام دهند. وي افزود: از ابتداي همه گيري كرونا، ۱۱ نفر از پزشكان، ۱۳ نفر از مراقبان سلامت، ۳ نفر از نيروهاي بهداشت محيط، ۴ تن ز بهورزان شاغل در حوزه بهداشت استان به اين بيماري مبتلا شده اند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: ۱ نفر از نيروهاي ازمايشگاه، ۱ نفر از کارشناسان تغذيه و ۶ نفر از نيروهاي پشتيباني بهداشتي به کرونا ويروس مبتلا شده اند.

دکتر سلمانی با اشاره به فعالیت حوزه بهداشت در همه گیري کوويد ۱۹ خاطر نشان کرد: پرسنل بهداشتي با شناسايي افراد علامت دار و پايش و پيگيري آنها تا حد امكان از گسترش و انتشار اين بيماري در جامعه جلوگيري مي‌كنند و اگر اقدامات  و فعاليت هاي تيم هاي واكنش سريع بهداشتي در شناسايي بيماران سرپايي و غربالگري خانواده هاي افراد بستري نبود در حال حاضر مطمئنا با شرايط بدتري مواجه بوديم.

  • منبع خبر : وب دا یزد