معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی در مكاتبه با معاونین سیاسی اجتماعی استانداري هاي سراسر كشور، خواستار تمديد پروانه تشكل هايي كه تاريخ اعتبارشان تمام شده تا پايان مهرماه سال جاري شد.

به گزارش صبح ساباط به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، زهرا عابديني معاون مشاركت هاي اجتماعي وزارت كشور در مكاتبه با معاونین سیاسی اجتماعی استانداري هاي سراسر كشور بر لزوم تمديد پروانه انجمن ها و تشكل هايي كه مدت اعتبار پروانه شان تمام شده است تا پايان مهر ماه سال جاري شد.

معاون مشاركتهاي اجتماعي سازمان امور اجتماعی با تاكيد بر اينكه اين تصميم با هدف کمک به قطع زنجيره انتقال كرونا ويروس اتخاذ شده است؛ گفت:حسب تصمیم و مصوبه شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد و با عنايت به وضعيت موجود ناشي از بيماري كرونا در كشور و لزوم رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي و مراقبتي، هر گونه تغيير در خصوص وضعيت تمديد پروانه تشكل هاي مردم نهاد و تغييرات ثبتی كه مستلزم برگزاري جلسات گروهي نظير مجامع عمومي و جلسات هيات مديره مي باشد، تا پایان مهر ماه سال جاری ضروری نمي باشد.

وي در اين خصوص افزود: تشكل ها، موسسات و سازمان های مردم نهاد سراسر کشور مي توانند تا پايان مهرماه سال جاري با حفظ وضعيت موجود خود به فعاليت هاي خود ادامه دهند.

عابديني تصريح كرد: هر گونه  مشكلات و مسائل  حقوقي تشكل ها از طريق مكاتبه حل و فصل مي گردد و نياز به حضور فيزيكي و برگزاري نشست نيست.
عابديني در پايان خاطرنشان كرد: شایسته است کلیه  مدیران سازمانها،  موسسات،  بانکها و سایر ارگان های مرتبط با سازمانهای مردم نهاد به منظور مساعدت در تمديد پروانه تشكل هاي مردم نهاد، دستورات مقتضی را صادر نمایند.