رئیس کل دادگستری استان یزد، با تأکید بر لزوم استفاده از تکنولوژی های روز، گفت: باید مدیریت کرد تا بتوان آسیب های بیماری کرونا را به حداقل رساند.
به گزارش صبح ساباط، غلامعلی دهشیری در نشست بررسی وضعیت سلامت مددجویان زندانی، افزود: از ابتدای شروع ویروس کرونا از اسفند ماه سال ۹۸ با هدف صیانت از سلامت مددجویان زندانی بیش از ۸۰۰ دادگاه مربوط به مددجویان به صورت ارتباط تصویری برگزار شده است.
وی بر تقویت زیرساخت های فنی و تهیه تجهیزات مناست جهت گسترش امکان برگزاری دادگاه های الکترونیک از سوی مجموعه زندان تأکید کرد و گفت: افزایش پهنای باند و تهیه تجهیزات می تواند بر تعداد دادگاه های مورد نظر که نیاز به اخذ اظهارات مددجویان زندانی است بیافزاید.
این مقام قضایی، افزود: البته برای جلوگیری از تردد غیر لزوم مددجویان به بیرون از زندان که احتمال شیوع ویروس کرونا را افزایش می دهد با ایجاد یک فضای فیزیکی مناسب در محل زندان، قضات دادسرای دارای پرونده زندانی دار می توانند با عزیمت به محل زندان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برخی از تحقیقات و اخذ آخرین دفاع را در همان محل زندان انجام دهند.
وی ابراز داشت: پیروی دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در موج اول کرونا تعداد زیادی از مددجویان زندانی در استان یزد به مرخصی رفتند و در موج دوم کرونا نیز دستورالعمل  جدیدی صادر و ابلاغ شده است که باید توسط دادستانها در اسرع وقت اجرا گردد.
رئیس کل دادگستری استان، به استفاده از احکام جایگزین حبس اشاره کرد و بیان داشت: حبس زدایی یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است و محکومیت زندان فقط باید برای جرائم امنیتی و مهم و خشن استفاده شود.
وی تصریح کرد: در جرائم خُرد می توان از مجازات هایی که در سالم سازی فضای عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تاثیر عمیقی داشته باشد استفاده کرد تا آثار مترتب بر زندان بر این چنین مجرمانی که اغلب مرتکب جرائم سبک و غیر عمد شده اند، کمتر گردد.
دهشیری، همکاری اداره کل پزشکی قانونی در امر آموزش و آگاهی مددجویان و کارکنان زندان در راستای پیشگیری از همه گیری این ویروس منحوس را از سوی مجموعه پزشکی قانونی خواستار شد و گفت: به صورت مستمر باید وضعیت سلامت مددجویان مورد ارزیابی واقع گردد و چنانچه کوچکترین علائمی از بیماری وجود داشت از قرنطینه ویژه استفاده شود و بهداری زندان نیز به تخت های ویژه مجهز شوند.برگزاری بیش از ۶۰۰  دادگاه به صورت الکترونیک در سال جاری
رئیس کل دادگستری استان یزد، با تأکید بر لزوم استفاده از تکنولوژی های روز، گفت: باید مدیریت کرد تا بتوان آسیب های بیماری کرونا را به حداقل رساند.
غلامعلی دهشیری در نشست بررسی وضعیت سلامت مددجویان زندانی، افزود: از ابتدای شروع ویروس کرونا از اسفند ماه سال ۹۸ با هدف صیانت از سلامت مددجویان زندانی بیش از ۸۰۰ دادگاه مربوط به مددجویان به صورت ارتباط تصویری برگزار شده است.
وی بر تقویت زیرساخت های فنی و تهیه تجهیزات مناست جهت گسترش امکان برگزاری دادگاه های الکترونیک از سوی مجموعه زندان تأکید کرد و گفت: افزایش پهنای باند و تهیه تجهیزات می تواند بر تعداد دادگاه های مورد نظر که نیاز به اخذ اظهارات مددجویان زندانی است بیافزاید.
این مقام قضایی، افزود: البته برای جلوگیری از تردد غیر لزوم مددجویان به بیرون از زندان که احتمال شیوع ویروس کرونا را افزایش می دهد با ایجاد یک فضای فیزیکی مناسب در محل زندان، قضات دادسرای دارای پرونده زندانی دار می توانند با عزیمت به محل زندان با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برخی از تحقیقات و اخذ آخرین دفاع را در همان محل زندان انجام دهند.
وی ابراز داشت: پیروی دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در موج اول کرونا تعداد زیادی از مددجویان زندانی در استان یزد به مرخصی رفتند و در موج دوم کرونا نیز دستورالعمل  جدیدی صادر و ابلاغ شده است که باید توسط دادستانها در اسرع وقت اجرا گردد.
رئیس کل دادگستری استان، به استفاده از احکام جایگزین حبس اشاره کرد و بیان داشت: حبس زدایی یکی از رویکردهای مهم و محوری قوه قضائیه است و محکومیت زندان فقط باید برای جرائم امنیتی و مهم و خشن استفاده شود.
وی تصریح کرد: در جرائم خُرد می توان از مجازات هایی که در سالم سازی فضای عمومی جامعه و نیز تادیب مجرمان تاثیر عمیقی داشته باشد استفاده کرد تا آثار مترتب بر زندان بر این چنین مجرمانی که اغلب مرتکب جرائم سبک و غیر عمد شده اند، کمتر گردد.
دهشیری، همکاری اداره کل پزشکی قانونی در امر آموزش و آگاهی مددجویان و کارکنان زندان در راستای پیشگیری از همه گیری این ویروس منحوس را از سوی مجموعه پزشکی قانونی خواستار شد و گفت: به صورت مستمر باید وضعیت سلامت مددجویان مورد ارزیابی واقع گردد و چنانچه کوچکترین علائمی از بیماری وجود داشت از قرنطینه ویژه استفاده شود و بهداری زندان نیز به تخت های ویژه مجهز شوند.
  • منبع خبر : یزد رسا