به گزارش صبح ساباط،، اعضای دومین دوره هیات مدیره انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد دیدار کردند. این نشست ضمن تقدیر از اعضای هیئات مدیره انجمن صنفی پایگاه های خبری و سرپرستان خبرگزاری های استان یزد  از کارت عضویت این انجمن نیز رونمایی شد. […]

به گزارش صبح ساباط،، اعضای دومین دوره هیات مدیره انجمن صنفی خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری استان یزد با مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد دیدار کردند.

این نشست ضمن تقدیر از اعضای هیئات مدیره انجمن صنفی پایگاه های خبری و سرپرستان خبرگزاری های استان یزد  از کارت عضویت این انجمن نیز رونمایی شد.